Kontakt

Ridtravarföreningen Distrikt Södermanland

 

KONTAKTUPPGIFTER

Styrelse 2016

Eva Fredriksson Ordförande eva@mellanstugan.se

Maria Larsson Kassör

 

Carina Åberg-Löfgren Sekreterare

 

Jessika Persson Ledamot

 

Gunilla Tegerhult Ledamot

 

Pernilla Hedström Suppleant

 

Linda Kock Suppleant

Tävling

Linda Kock 0768-955298

Jessica Hedström 0722-25 41 27

Nina Dahlberg 0735-963339

 

Evenemang

Eva Fredriksson 0703-001792